Hjärnkolls bakgrund

Mellan 2009 och 2014 var (H)järnkoll en nationell kampanj som drevs av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Västerbottens Län var då ett pilotlän i projektet. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet (H)järnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Hjärnkoll i Västerbottens Län bildade länsförening under 2015 och har nu många lokala ambassadörer med olika erfarenheter runtom i hela länet. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjens motor och framgångsfaktor har varit alla ambassadörer runt om i landet som berättat om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna går att boka till utbildningar, seminarier och utvecklingsarbeten.