Hur bokar jag en ambassadör?

För att boka en ambassadör börjar du med att fylla i intresseanmälan, så återkommer vi inom en vecka.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

Att anlita en ambassadör kostar 4 200 kronor per föreläsning. Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma.
Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, är du välkommen att höra av dig till vår samordnare via mail, samordnare.hjarnkollvb@gmail.com eller telefon 072 341 92 36.

Vad kan jag boka ambassadören till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där Du får ta del av den egna berättelsen och samtala utifrån ambassadörens egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Du kan också boka en ambassadör för deltagande i panelsamtal och liknande arrangemang utifrån det egna perspektivet av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning eller anhörigskap.

Ambassadörerna kan t.ex. bidra med kunskap om hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos, och hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa

Kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag är exempel på aktörer som brukar anlita våra ambassadörer

Våra ambassadörers erfarenhet

Våra ambassadörer representerar tillsammans ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel depression, utbrändhet, ADHD, ADD, autismspektrumdiagnos, bipolär sjukdom, psykos, borderline, OCD (tvång) mm.

Därtill kan ambassadörer bokas som:
• har erfarenhet av psykisk ohälsa och migration
• är äldre med psykisk ohälsa (seniorambassadörer)
• är unga med psykisk ohälsa (18-30 år)
• har erfarenhet av vård på avdelning, tvångsvård etc.