Vi i Hjärnkoll i Västerbotten arbetar för att förhållandet förbättras för oss med psykisk ohälsa – och vill se att alla aktivt arbetar för att förhindra att fler drabbas.

Vi vet att den psykiska ohälsan är den främsta orsaken till sjukskrivningar idag vilket blir ekonomiskt kostbart men än värre, det uppstår också ofta ett stort personligt lidande för den som drabbas och dess anhöriga.

Hjärnkoll tror på den enskildes förmåga att beskriva sin situation, delta i sin egen utveckling och därmed känna delaktighet och även höja sin status i samhället.

Hjärnkoll och våra ambassadörer vill vara en resurs i samhället och delar därför sina erfarenheter för att skapa ökad kunskap och förståelse och minska stigma/självstigma om psykisk ohälsa.

Våra ambassadörer sprider alltid hopp om återhämtning.